Sverige Live - Nyårsafton - 31.12.2018

09 tammikuu 2019 05:4070

Programledare:
Christoffer Ahlbäck

Gäster:
Marvin Benno
Ketty Demeter
William Svederg
Samuel Liljeblom
Elin Syväluoma
Kristin Lahtinen
Micael Lahinen
Omid Seppänen

Lue lisää