Sverige Live - Nyårsafton - 31.12.2018

09. Januar 2019, 05:40 Uhr70

Programledare:
Christoffer Ahlbäck

Gäster:
Marvin Benno
Ketty Demeter
William Svederg
Samuel Liljeblom
Elin Syväluoma
Kristin Lahtinen
Micael Lahinen
Omid Seppänen

Weiterlesen