Sverige Live Julprogram - 27.12.2018

7 jan 2019 07:14180

Programledare:
Christoffer Ahlbäck

Gäster:
Marvin Benno
Ketty Demeter
William Svederg
Samuel Liljeblom
Elin Syväluoma
Kristin Lahtinen
Micael Lahinen

Läs mer