Sverige Live Julprogram - 27.12.2018

07. Januar 2019, 07:14 Uhr180

Programledare:
Christoffer Ahlbäck

Gäster:
Marvin Benno
Ketty Demeter
William Svederg
Samuel Liljeblom
Elin Syväluoma
Kristin Lahtinen
Micael Lahinen

Weiterlesen