Sverige Live Julprogram - 25.12.2018

07 Jan 2019 07:1240

Programledare:
Christoffer Ahlbäck

Gäster:
Marvin Benno
Ketty Demeter
William Svederg
Samuel Liljeblom
Elin Syväluoma
Kristin Lahtinen
Micael Lahinen

Read more