Sverige Live Julprogram - 23.12.2018

07 Jan 2019 07:0850

Programledare:
Christoffer Ahlbäck

Gäster:
Marvin Benno
Ketty Demeter
William Svederg
Elin Syvåluoma
Kristin Lahtinen
Micael Lahinen

Read more