Sverige Live: 9.5.2018

11 May 2018 04:41760

Sverige Live: Onsdag 9. maj 2018.

Gäster: Ove Marcelind och Ketty Demeter.

Värd: Fredrik Lovland.

Read more