Sverige Live: 8.5.2018

09 May 2018 07:28380

Sverige Live: Tisdag 8. maj 2018.

Gäster: Fredrik Lovland och Svein Lindset.

Värd: Ketty Demeter.

Read more