Sverige Live: 6.2.2018

09 Feb 2018 06:58190

Sverige Live: Tisdag 6. februari 2018.

Gäster: Lennart Einald och Tommy Granberg.

Värd: Christoffer Ahlbäck.

Read more