Sverige Live: 30.5.2017 - Hjärta för Sverige

06. Juni 2017, 09:56 Uhr1840

Sverige Live: Tisdag 30. maj 2017 - Hjärta för Sverige!

Gäster: Reza Safa, Ida Jarkewicz, Noel Yohannes, Ketty Demeter och Josef Østby.

Värd: Daniel Karlsson.

Weiterlesen