Sverige Live: 30.11.2017

01 Dec 2017 04:581271

Sverige Live: Torsdag 30. november 2017.

Gäster: Micael Lahtinen, Christoffer Ahlbäck, Ketty Demeter och Marvin Benno.

Värd: Kristin Lahtinen.

Read more