Sverige Live: 29.5.2017 - Hjärta för Sverige

6 jun 2017 08:21600

Sverige Live: Måndag 29. maj 2017 - Hjärta för Sverige!

Gäster: Josef Østby, Ketty Demeter och Reza Safa.

Värd: Daniel Karlsson.

Läs mer