Sverige Live: 26.10.2017

31 Oct 2017 03:44590

Sverige Live: Torsdag 26. oktober 2017.

Gäster: Ketty Demeter, David Auke och Åke Trossö.

Värd: Christoffer Ahlbäck.

Read more