Sverige Live: 24.10.2017

25 okt 2017 06:591300

Sverige Live: Tisdag 24. oktober 2017.

Gäster: Heléne Nordboe, Terje Nordboe och Ketty Demeter.

Värd: Christoffer Ahlbäck.

Läs mer