Sverige Live: 1.5.2018

02 May 2018 07:35490

Sverige Live: Tisdag 1. maj 2018.

Gäster: Leif Lindström och Simon Guela.

Värd: Daniel Åliden.

Read more