Sverige Live: 25.4.2018

26 apr 2018 07:10580

Sverige Live: Onsdag 25. april 2018.

Gäster: Micael Lahtinen, Kristin Lahtinen, Christian Åkerhielm, Robert Johansson och Daniel Pasha.

Värd: Christoffer Ahlbäck.

Läs mer