Sverige Live: 18.4.2018

19 Apr 2018 07:41940

Sverige Live: Onsdag 18. april 2018.

Gäster: Johan Nilsson, Christian Samuelsson och Jan Sköld.

Värd: Christoffer Ahlbäck.

Read more