Sverige Live: 20.12.2017

05 Jan 2018 03:34381

Sverige Live: Onsdag 20. december 2017.

Gäster: Jan-Aage Torp och Regina Edvardsen.

Värd: Daniel Karlsson.

Read more