Sverige Live: 16.5.2018

22 maj 2018 09:53830

Sverige Live: Onsdag 16. maj 2018.

Gäster: Åke Trossö och Herman Karlsson.

Värd: Donald Bergagård.

Läs mer