Sverige Live: 8.11.2017

09. November 2017, 05:23 Uhr720

Sverige Live: Onsdag 8. november 2017.

Gäster: David Østby och Mona Susrud.

Värd: Daniel Karlsson.

Weiterlesen