Sverige Live: 8.11.2017

09 Nov 2017 05:23830

Sverige Live: Onsdag 8. november 2017.

Gäster: David Østby och Mona Susrud.

Värd: Daniel Karlsson.

Read more