Strômmar S02E05

08. Juni 2018, 07:24 Uhr140

Med Christoffer Ahlbäck och Torbjörn Aronson.

Det kraftfulla sambandet mellan bön, evangelisation och diakoni. Bön, evangelisation och diakoni hör ihop. När man förbereder i bön får man se en otroligt mycket större genomslagskraft.

Weiterlesen