Strômmar S02E01

8 jun 2018 07:24490

Med Christoffer Ahlbäck och Torbjörn Aronson.

Det kraftfulla sambandet mellan bön, evangelisation och diakoni. Bön, evangelisation och diakoni hör ihop. När man förbereder i bön får man se en otroligt mycket större genomslagskraft.

Läs mer