Strömmar #06

20 Sep 2017 05:0180

Med Christoffer Ahlbäck.

Det kraftfulla sambandet mellan bön, evangelisation och diakoni. Bön, evangelisation och diakoni hör ihop. När man förbereder i bön får man se en otroligt mycket större genomslagskraft.

Read more