Strömmar #02

20 sep 2017 05:01590

Med Christoffer Ahlbäck.

Det kraftfulla sambandet mellan bön, evangelisation och diakoni. Bön, evangelisation och diakoni hör ihop. När man förbereder i bön får man se en otroligt mycket större genomslagskraft.

Läs mer