Strömmar #02

20. September 2017, 05:01 Uhr590

Med Christoffer Ahlbäck.

Det kraftfulla sambandet mellan bön, evangelisation och diakoni. Bön, evangelisation och diakoni hör ihop. När man förbereder i bön får man se en otroligt mycket större genomslagskraft.

Weiterlesen