New Wine Sommarkonferens 2017 - Robby Dawkins

09 Aug 2017 03:571760

Söndag 2. juli 2017, kl. 10.00.

Gud är på G i vårt land och Hans rike går fram. Från många håll kommer rapporter om nya församlingar, växande församlingar och vi ser under och tecken ske i en utsträckning som förundrar oss. Årets sommarkonferens vill vara en plats där vi utrustas för att vara med i det Gud gör. Vi tror att 2017 får vara ett år där alla folk får samlas för att tillbe och vänta, i förväntan på att Anden på nytt ska sändas över församlingen och igen utrusta den till att bli en missionsrörelse som förvandlar våra städer, vårt land och vår värld. Till bärare av de goda nyheterna om Guds rike.

TEMAT på 2017-års sommarkonferens är ALLA FOLK
Vi är glada och stolta över att kunna presentera att Paul Harcourt och Robby Dawkins är våra huvudtalare.

Read more