Midsommar på Ralingsåsgården - Andreas Nielsen

09 Aug 2017 04:12400

Torsdag 25. juni 2017, kl. 22.00.

Vi lever i en tid av stora foråndringar och det kånns som om saker hånder allt snabbare. Når allt acælererar ar det inte lage for Guds forsamling att sitta på sidan om och vanta på båttre tider. Gud vill utrusta dig och mig till att gora vår del i Hans plan. Du har redan fått gåvor och talanger. Låt Honom vacka dig infor just din uppgift.

I årets midsommarkonferens kan du få massor av praktisk under­visning, mota Gud i bon och lovsång och sjalvklart få personlig forben. Har kan du få nycklarna som gor ditt liv som kristen till ett spannande aventyr. Gud vantar bara på att du och jag ska saga "Har ar jag, sand mig!".

Read more