Frälsning för Ismaels söner #8

10 Aug 2018 07:47180

Vi har ett smalt tidsfönster när muslimer kommer hit i stor mängd och har en otrolig hunger efter Jesus. Tiden är NU, och vi måste fånga den chans som blivit oss given. Hur ska Sverige se ut 15-20 år fram i tiden? Varför är det så viktigt att vi agerar nu, och vad för möjligheter kan vi se i framtiden?

Med Christoffer Ahlbäck, Christian Åkerhielm, Daniel Pasha och Robert Johansson.

Read more