Frälsning för Ismaels söner #7

10 Aug 2018 07:47170

När en ny människa kommer till tro på Jesus och kommer in i våra församlingar, kräver det en kulturell förändring hos oss. Ibland kan det vara utmanande, men när vi inte övervinner de utmaningarna, resulterar det i att församlingen inte växer. Har vi egna blockeringar som hindrar muslimer från att komma till tro på Jesus och komma in i våra församlingar?

Med Christoffer Ahlbäck, Daniel Pasha, Christian Åkerhielm och Robert Johansson

Read more