Frälsning för Ismaels söner #4

10 Aug 2018 07:47240

När en f.d. muslim blivit frälst, hur gör jag dem till lärjungar? Är det någon skillnad mot hur vi tänker annars? Finns det särskilda saker som vi behöver tänka på som de omedvetet har med sig från sin gamla gudsbild?

Med Christoffer Ahlbäck, Christian Åkerhielm, Daniel Pasha och Robert Johansson.

Read more