Frälsning för Ismaels söner #3

10 Aug 2018 07:47210

Hur leder jag en muslim till Jesus? Hur kommer vi i kontakt med muslimer? Vad har de för kultur, och är det någonting vi behöver tänka på när vi möter dem? Christoffer samtalar med några av dem som har mest erfarenhet av detta i Sverige och de säger att det är lätt att tala om Jesus med invandrare!

Med Christoffer Ahlbäck, Kristin Lahtinen, Daniel Pasha och Robert Johansson.

Read more