Frälsning för Ismaels söner #1

10 Aug 2018 07:471360

Vi har en möjlighet och en besökelsetid i Sverige just nu. Många invandrare har kommit, och kommer hit just nu, men även Gud besöker vårt land på ett speciellt sätt, inte minst invandrarna. Det är en möjlighet som vi måste fånga! Men inte bara Sverige besöks. Just nu öppnar sig människor för evangeliet i Mellanöstern som aldrig förr: 85% av alla väckelser i den muslimska världen genom historien har skett efter år 2000.

Med Christoffer Ahlbäck, Robert Johansson, Christian Åkerhielm och Daniel Pasha.

Read more