Nationell bönekonferens - fredag förmiddag

06 Sep 2018 07:312000

Förmiddagsmöte fredag 24. augusti på Ralingsåsgården utanför Aneby i Småland

- Mobilisering till förbön för Sverige
- Stort böne- och lovsångsteam från Tanzania
- För hela familjen

Vi tror det kommer en ny tid och en ny våg av väckelse
– men den kommer bara som ett svar på bön!

För Sverige är i vågskålen och Herren har sak med
landet. Vi har vänt oss bort ifrån Gud och är i stort
behov av omvändelse och bön. Det gäller allt ifrån
sådant som Guds Ords ställning och de 100 aborter
som begås per dag till hur Sverige ställer sig till
Israel och det judiska folket.
Men det fi nns en underbar väg, bönens väg:
”men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn,
ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och
omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra
det från himlen och förlåta deras synd och ska a
läkedom åt deras land (2 Krön 7:14).

Nationell Bönekonferens vill mobilisera troende
från alla sammanhang, alla åldrar och hela landet
till att samfällt be för vårt land.

Read more